Λογισμικά Πακέτα

Τα λογισμικά πακέτα που χρησιμοποιούνται απο το εργαστήριο περιγράφονται παρακάτω:

ORion-PI

Tecnomatix Plant Simulation

Aimms

PSPP

ORion-PI

Το λογισμικό Orion-PI είναι κατάλληλο για τον προγραμματισμό παραγγελιών και αφετέρου για τον προγραμματισμό Εφοδιαστικής Αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένου παραγωγής και διακίνησης αποθεμάτων. Το γραφικό περιβάλλον και η διαχείριση δεδομένων είναι πανομοιότυπο με αυτό των συστημάτων ERP. Με αυτό τον τρόπο καλύπτεται και η εκπαίδευση σε συτήματα ERP.

More information: PSI Logistics GmbH - Network Management

ResearchGate Profile