Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ο εκπαιδευτικός στόχος του εργαστηρίου μας είναι η παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή, δημιουργώντας επιστήμονες ικανούς να ανταποκρίνονται με επιτυχία στην αντιμετώπιση σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο προβλημάτων.

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Διδακτορικά

Η φιλοσοφία ανάληψης και εκπόνησης των διπλωματικών εργασιών βασίζεται στο ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εκπονούν αποκλειστικά δικό τους έργο και όχι έργο του καθηγητή. Προϋπόθεση για την ανάληψη και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι τα εξής:

  • Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα οφείλουν ένα έως δύο μαθήματα για το πτυχίο τους, ώστε να έχουν χρόνο ν΄αφιερώσουν στην εκπόνηση της εργασίας,
  • Να έχουν φθάσει σε ένα καλό επίπεδο αυτονομίας και αυτοδυναμίας καθώς πρόκειται για προσωπική εργασία και ως εκ τούτου όσο λιγότερη η εμπλοκή του καθηγητή τόσο μεγαλύτερη η προσωπική τους εμπειρία.


Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να προτείνουν και να αναλάβουν θέμα που τους/τις ενδιαφέρει ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόταση, το θέμα να ορίζεται μετά από σχετική συζήτηση μαζί μου, καθώς δεν υπάρχει εκ μέρους μου κατάλογος προκαθορισμένων θεμάτων.
Ο ρόλος μου σε κάθε περίπτωση είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός στην πορεία περάτωσης της εργασίας.

Στο παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα θέματα όλων των διπλωματικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα από το εργαστήριο μας.

  Τίτλος Ημ/νία
1. Εφαρμογή της Λιτής Φιλοσοφίας στην Παραγωγή Θυρών Ανελκυστήρων (Ιωάννης Κάλφας και Πυγμαλίων Γόρδος). 06/2015
2. Βελτιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής με χρήση του Tecnomatix (Πέτρος Παπαδόπουλος). 06/2015
3. Μελέτη εφαρμογής και ενοποίησης MES στην επιχειρησιακή αρχιτεκτονική, σε εργοστάσιο κατασκευής βιομηχανικών συσσωρευτών (Βασίλης Μόκαλης). 03/2015
4. Προσομοίωση και βελτίωση λιτής γραμμής παραγωγής δοχείου ανελκυστήρα (Αναστασία Παπαδοπούλου). 03/2015
5. Μελέτη ίδρυσης εμπορευματικού κέντρου στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής (Ιωάννης Καρακάσης). 03/2015
6. Στρατηγικές για τη βιωσιμότητα περιφερειακής μονάδας γραφικών τεχνών (Αθανάσιος Βαφειάδης). 11/2014
7. Λιτή Αξία ή Αξία Κλίμακας (Στυλιανός Δασκαλάκης). 11/2014
8. Μονάδα Παραγωγής, Μεταποίησης και Προώθησης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (Δελημήτρου Ζαφειρούλα). 11/2014
9. Κατάρτιση σχεδίου μάρκετινγκ για παραφαρμακευτικά είδη (Παπάζογλου Δημήτρης). 11/2014
10. Επιχειρηματικό σχέδιο σε επιχείρηση κατασκευής επίπλων (Τσιαούση Ευαγγελία). 11/2014
11. Προσομοίωση της γραμμής παραγωγής ηλεκτρονικών πινάκων ελέγχου ανελκυστήρων (Παπαγεωργίου Μιχαήλ). 11/2014
12. Διαχείριση Αποθεμάτων από τον Προμηθευτή (Εμινέ Τερζόγλου). 11/2014
13. Οι προοπτικές διατμηματικής συνεργασίας και ενσωμάτωσης των διαδικασιών των τομέων Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Μάρκετινγκ (Κατρανίτσας Χαράλαμπος). 11/2014
14. Εφαρμογή Visual Management and 5S σε Εργοστάσιο Πινάκων και Υδραυλικού Σασί (Ανδρέας Κυριακού). 07/2014
15. Εφαρμογή λιτής ροής και διαχείρισης αποθεμάτων σε βιομηχανία παραγωγής προϊόντων ύπνου (Καραγατσλής Δημήτριος). 06/2014
16. Η μετατροπή μιας εταιρείας με βάση τις αρχές της Λιτής Φιλοσοφίας (Αλέξανδρος Τριανταφύλου). 11/2013
17. Αναδιοργάνωση Γραμμής Παραγωγής Γεωργικών Μηχανημάτων με βάση την φιλοσοφία της Λιτής Παραγωγής (Νικόλαος Λολάς). 11/2013
18. Εφαρμογή Συνεχούς Βελτίωσης Ποιότητας σε Εργοστάσιο Υδραυλικού Σασί (Νικόλας Πλούτης). 09/2013
19. Ανάλυση ευαισθησίας εξισορρόπησης γραμμών παραγωγής και συγχώνευσή των, μέσω μοντέλων Petri Net, για βιομηχανίες Mass Customization (Δημήτρης Σπυριδόπουλος). 06/2013
20. Εφαρμογη λιτής ροης για τον σχεδιασμό λιτής γραμμής παραγωγής - Συναρμολόγηση χαρτοκιβωτίων (Γεώργιος Γρηγοριάδης). 06/2013
21. Το Φαινόμενο BULLWHIP στην Εφοδιαστική Αλυσίδα του ξύλινου κιβωτίου αποθήκευσης φρούτων (Αντωνοπούλου Ασπασία). 04/2013
22. Σχεδιασμός συστήματος ΚΑΝΒΑΝ μεταξύ εταιρείας παραγωγής ανελκυστήρων και προμηθευτών (Βαφειάδης Κωνσταντίνος). 04/2013
23. Σχεδιασμός και πρόβλεψη της ζήτησης σε βιομηχανία παραγωγής προφίλ αλουμινίου (Σωτήριος Μιχαηλίδης). 11/2012
24. Επιχειρηματικό σχέδιο και σχέδιο Marketing  για εταιρία παροχής υπηρεσιών (Πασχάλης Αποστολίδης). 11/2012
25. Οργάνωση του εργοστασίου ΣΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  με Εφαρμογή των Αρχών της Λιτής Διαχείρισης (Θοδωρής Μαριόγλου). 11/2012
26. Μελέτη και Οργάνωση Συστήματος Kanban τελικών προϊόντων σε βιομηχανία αλουμινίου (Αλέξανδρος Σαλπιγγίδης). 11/2012
27. Οργάνωση Επιχείρησης Παραγωγής και Εμπορίας Μανιταριών (Βαϊος-Αλέξανδρος Χαροκοπίδης). 11/2012
28. Λιτή ροή σε εργοστάσιο παραγωγή κόντρα-πλακέ (Σοφία Τσουρούτα). 09/2012
29. Βελτίωση Συστημάτων Παραγωγής σε Εργοστάσιο Παραγωγής Επίπλων (Βασίλης Τζημήτρας). 07/2012
30. Μελέτη μεθόδων βιομηχανικής κοστολόγησης (Ουρανία Φραγκάκη). 11/2011
31. Εφαρμογή λιτού MES σε εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών υφασμάτων (Βενετσάνα Ζιάρρα). 11/2011
32. Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες (CRM) (Νικόλαος Θεοδοσίου). 07/2011
33. Εφαρμογή της λιτής παραγωγής σε λατομείο αδρανών υλικών (Μαγδαληνή Κοκκίνου). 04/2011
34. Σχεδιασμός συστήματος kanban μεταξύ φαρμακείων και φαρμακαποθήκης (Αντρούλα Θρασύβουλου). 04/2011
35. Δημιουργία Λιτού Περιβάλλοντος σε εργοστάσιο παραγωγής Πλαστικών Υφασμάτων (Αναστασία Σπαθή). 03/2011
36. Μελέτη και αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν τον χωροταξικό σχεδιασμό μιας βιομηχανικής μονάδας (Ελευθερία Τσιαράπα). 03/2011
37. Σχεδιασμός Λιτής Γραμμής Παραγωγής Προκατασκευασμένων Χώρων (Νίκος Γιάννη). 02/2011
38. Περίπτωση Μελέτης ενός Συστήµατος MES σε Γαλακτοβιοµηχανία βάσει του  Πρότυπου ISA-95 (Αριστάρχος Ζιούτας). 02/2011
39. Μελέτη της δομής και της λειτουργίας των συστημάτων προηγμένου προγραμματισμού (APS) (Αλέξανδρος Τσολάκης). 11/2010
40. Οργάνωση Φαρμακαποθήκης με Εφαρμογή των Αρχών της Λιτής Διαχείρισης (Χριστίνα-Αναστασία Ιατροπούλου). 11/2010
41. Αναδιοργάνωση Γραμμής Συναρμολόγησης Ανελκυστήρων με βάση τις αρχές της Λιτής Παραγωγής (Χρυσαυγή Δανακτσή). 11/2010
42. Αναδιοργάνωση Γραμμής Συναρμολόγησης Ανελκυστήρων με βάση τις αρχές της Λιτής Παραγωγής (Βασιλική Αμαραντίδου). 11/2010
43. Δημιουργία Λιτού Περιβάλλοντος και Κοστολόγηση Προϊόντος σε Εργοστάσιο Κατασκευής Προφίλ Αλουμινίου (Λάμπρος Τσοσκούνογλου). 10/2010
44. Δημιουργία Λιτού Περιβάλλοντος και Κοστολόγηση Προϊόντος σε Εργοστάσιο Κατασκευής Προφίλ Αλουμινίου (Ελευθέριος Τρίκκας). 10/2010
45. Αναδιοργάνωση των αποθηκών και η αξία του WMS στην ορθή διαχείρισή τους (Βασίλης Μαλισιόβας). 07/2010
46. Μελέτη Εφαρμογής ενός Συστήματος MES σε Βιομηχανία Παραγωγής Αλουμίνας με Βάση το Πρότυπο ISA-95 (Σωκράτης Παρασκευάς). 07/2010
47. Εφαρμογές μεθόδων Λιτής Παραγωγής σε εργοστάσιο κατασκευής εξαρτημάτων αλουμινίου (Σταύρος Δήμου). 10/2009
48. Μελέτη Εσωτερικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Εργοστάσιο Παραγωγής Προϊόντων και Συστημάτων Ενέργειας (Μαρία Κλιγκάτση). 07/2009
49. Μελέτη γραμμής συναρμολόγησης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με βάση μεθόδους λιτής παραγωγής (Τσαλίκης Ευάγγελος). 07/2008
50. Μελέτη και Σχεδιασμός Παραγωγής σύμφωνα με τις Μεθόδους της Λιτής Παραγωγής σε Εργοστάσιο Βιομηχανικών Συσσωρευτών (Γιωτόπουλος Κωνσταντίνος). 04/2008
51. Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας των Συστημάτων Υγείας: Μελέτη περίπτωσης ενός νοσοκομειακού φαρμακείου (Μαρίνα Παπαλέξη). 10/2007
52. Η χαρτογράφηση της ροής αξίας στην εφοδιαστική αλυσίδα: Εφαρμογή σε μία παραγωγική επιχείρηση (Σιόντα Εμμανουέλα). 10/2007
53. Εφαρμογή Μεθόδων Λιτής Παραγωγής στη βιομηχανική μονάδα Dasteri S.A. (Χατζόπουλος Χρήστος). 06/2007