Προφίλ Εργαστηρίου

Η Στοχευμένη Ανοικτή Καινοτομία (Targeted Open Innovation) στον χώρο της εφοδιαστικής είναι το όραμά µας.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες τις ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας. Ο διπολικός αυτός ρόλος υπάρχει για να φέρει τις δύο κοινότητες κοντά µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και ιδεών. Αναλυτικότερα, προσβλέπει σε επίλυση επιχειρηματικών και επιστημονικών προβλημάτων που προκύπτουν σε θέματα που μπορεί να ανταπεξέλθει το εργαστήριο.

Στο Εργαστήριο μπορούν να μελετηθούν θέματα διαχείρισης και λειτουργίας:

  • των εφοδιαστικών αλυσίδων,
  • της παραγωγής,
  • των επιχειρησιακών πόρων.

Η συνεχής έρευνα, η επίλυση προβλημάτων και η ανάπτυξη τρόπων, λειτουργιών, αυτοματισμών και αλγορίθμων δίνει την δυνατότητα στο επιστημονικό προσωπικό και στους φοιτητές να έχουν πλήρη γνώση των διεθνών εξελίξεων στα θέματα που παρουσιάζονται ανά καιρούς και ανά περίπτωση.