Εκπαιδευτικό Υλικό

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να παρακολουθήσετε μια σειρά από εκπαιδευτικά βίντεα. Οι θεματικές περιοχές που υπάρχουν είναι:

Λιτή Παραγωγή

Εφοδιαστική Αλυσίδα

TEDx


Playlist: Lean Production