Ερευνητικές Δραστηριότητες

Προσθέτοντας την επιστημονική έρευνα ως αυτοσκοπό του επιστημονικού χαρακτήρα του εργαστηρίου, ερευνητικές εργασίας που προκύπτουν από τις εργασίες του εργαστηρίου, δημοσιεύονται σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και διεθνή αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά.

Βιβλίο

Επιστημονικές εργασίες


The Lean Enterprise: From the Mass Economy to the Economy of One The Lean Enterprise: From the Mass Economy to the Economy of One
The Lean Enterprise
From the Mass Economy to the Economy of One
Alexander C. Tsigkas
Publisher: Springer
2013, XIV, 269 p. 400 illus., 100 illus. in color.
ISBN-10: 3642294014
ISBN-13: 978-3642294013
Table of contents (pdf, 32 kB)
Sample pages 2 (pdf, 199 kB)

About this book:

» Methodical step-by-step way to design and implement lean management, in production, in logistics, in cost accounting & procurement and in Sales & Marketing.
» Numerous case studies from a wide range of industrial fields help the reader to learn how to proceed from theory to practice quickly.
» Presents a unique way of how to use the method for repositioning lean management when needed.
» It offers a european way to lean management: a method-based implementation instead of principle and tools based japanese philosophy.

Learn more | Read this book on SpringerLink