Υπηρεσίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Έργα - Μελέτες

Σεμινάρια - Workshops

Έρευνα & Ανάπτυξη

Το εργαστήριο έχει ανταπεξέλθει σε θέματα επιχειρήσεων διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών µε μεγάλη επιτυχία, είτε προτείνοντας λύσεις, είτε υλοποιώντας τες, εφόσον ζητηθεί.

Ανάλυση υπηρεσιών:

 • Μελέτη προγραμματισμού παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας,
 • Σχεδιασμός γραμμών παραγωγής,
 • Σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης ποιότητας προϊόντων και διαδικασιών,
 • Σχεδιασμός δικτύων διανομής και αποθήκευσης,
 • Σχεδιασμός συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης κέντρων περίθαλψης και νοσηλείας,
 • Σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης παραγγελιών και σχεδιασμού προϊόντων,
 • Εφαρμογή μεθόδων Λιτής Παραγωγής (5S, Single Minute Exchange of Die, Value Stream Mapping, idle time minimization),
 • Εφαρμογή μεθόδων Συνεχούς Βελτίωσης και Ποιοτικού Ελέγχου (Kaizen, A3 Report, Poka Yoke, Ishikawa Diagram, Lean Six Sigma),
 • Εφαρμογή μεθόδων σχεδιασμός προϊόντων για την παραγωγή (Design for Manufacturing),
 • Εφαρμογή συστημάτων Just-in-Time (Two-bin Kanban, Multi Kanban, ConWIP, Crossdocking),
 • Εφαρμογή μεθόδων Λιτής Ροής (Lean Flow Method),
 • Μελέτη εφαρμογής μεθόδων Cross-docking, Vendor Management Inventory και Continuous Replenishment Planning,
 • Μελέτη εφαρμογής Μαζικής Εξατομίκευσης για μικτά μοντέλα γραμμών παραγωγής (Mixedmodel Production Lines). Λειτουργία γραμμών παραγωγής για παραγωγή διαφορετικών προϊόντων. Δυνατότητα ροής ενός τεμαχίου.