Φυσική προσομοίωση

Το εργαστήριο παρέχει την δυνατότητα λειτουργίας γραμμής συναρμολόγησης σε πραγματικό περιβάλλον.

Οι χρήστες σχεδιάζουν την γραμμή συναρμολόγησης αναλόγως το σενάριο και έπειτα παρατηρούν την λειτουργία της. Μέσα από την παρατήρηση και τον πειραματισμό διαφόρων σεναρίων, μπορούν οι χρήστες να κατανοήσουν της θεμελιώδεις έννοιες της παραγωγής και να έρθουν αντιμέτωποι με θεμελιώδη προβλήματα της διαχείρισης λειτουργιών και εργασιών. Γίνεται χρήση προϊόντων LEGO.