Εξοπλισμός

Το εργαστήριο χρησιμοποιεί συστήματα βιομηχανικής πληροφορικής για την εκπαίδευση φοιτητών του ΔΠΘ, την επιστημονική έρευνα και την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις σε ότι αφορά την οργάνωση παραγωγής και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου αποτελείται από 3 server με λειτουργικά συστήματα Windows, Linux και Solaris αντίστοιχα και 15 τερματικά για την εκπαίδευση των χρηστών.